ADVOKAT FINN KOHMANN

NOEN RÅD OG TIPS - FØR DU KONTAKTER ADVOKAT

 • Advokat Finn Kohmann tar ansvar for å gjøre advokattjenestene tilgjengelig uavhengig av folks ressurser og økonomi.

  Det er et stort udekket rettshjelpbehov og jeg arbeider derfor aktivt for å tilrettelegge mine tjenester via dette nettstedet.

 • I en del tilfeller vil du ha rett til rettshjelpdekning etter ordningen om fri rettshjelp. Advokat Kohmann vil undersøke nærmere om dine dekningsmuligheter og sørge for at gjeldende rettshjelpordninger kommer til anvendelse dersom vilkårene er til stede.

 • Advokat Kohmann prioriterer bevisst å forebygge konflikter før de havner i retten. Dersom det er i kundens interesse, vil mulige forhandlingsløsninger bli vurdert.

  Det vil alltid være en fordel å bli kontaktet på et tidlig stadium, slik at sakens problemstillinger og mulige konsekvenser kan bli grundig utredet før tvisten krisemaksimeres.

  Valg av riktig handlingsalternativ kan ofte være vanskelig, men min innsikt og erfaring vil forhåpentligvis bidra til at saken kan bli løst på den beste og rimeligste måten.

 • Advokat Kohmann er opptatt av kostnadene ved å bruke advokat. Tidsforbruket og annen relevant salærinformasjon vil bli nærmere spesifisert i fakturaen, som for de flestes vedkommende avregnes annenhver måned.

 • Hva et oppdrag totalt vil koste er ofte vanskelig å angi på forhånd. Det bør derfor avtales en kostnadsramme for oppdraget og rutiner for løpende informasjon.

Advokat
Finn Kohmann
ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527
ORDINÆR TIMEPRIS :
Kr 1350 - 2300,-
eks. moms

.
.