ADVOKAT FINN KOHMANN


Advokat Finn Kohmann på sitt kontor i Østhornveien 10 i Oslo.

SENTRALE OPPLYSNINGER
Egen advokatpraksis fra 1975 med kompetanse innenfor eiendomsrett, boligrett, skatte-rett, trygde- og sosialrett, arv/testamenter og generasjonsskifte, fremtidsfullmakter, erstatningsrett og familie-/samboforhold.

Yter juridisk rådgivning i hovedsak til privatpersoner i rettsforhold og sivile tvister. Lang erfaring med skiftesaker og bobehandling.

TIMEPRIS: Kr 1350 - 2300,- eks. moms.

KONTOR: Østhornveien 10, Nordberg, 0874 Oslo

Telefon: 22 23 65 45, Mobil: 414 33 527

E-post: post@finn-senioradvokat.no

Ta kontakt for uforpliktende samtale.

 

Advokat
Finn Kohmann
ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527
ORDINÆR TIMEPRIS :
Kr 1350 - 2300,-
eks. moms

.
.