Startsiden

ADVOKAT FINN KOHMANN
Østhornveien 10, 0874 OSLO

Startsiden
RETTSKILDER

STARTSIDEN

RETTSKILDER

RÅD OG TIPS

NYTTIGE LINKER:


Oppdatert:
12.04.2016

RETTSKILDER
På Internett finnes det et uttall rettskilder. At lover og forskrifter også finnes i elektronisk form, gjør det enklere og raskere for oss advokater å finne fram til relevant informasjon - noe som gjør det rimeligere for klientene.

NOEN AKTUELLE LOVER:

Fullstendig oversikt over dommer, forskrifter, lover, stortingsvedtak, traktater etc. finner du ved å gå inn på hjemmesiden til Lovdata:

 

 

 

 

 

 

RETTSKILDER


Advokat
Finn Kohmann


Telefon:
22 23 65 45
Mobil:
414 33 527

Timepris:
Kr 1200 - 2100,-
eks. moms


ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

Startsiden
ADVOKATEN PÅ NORDBERG, OSLO

§ Startsiden § Rettskilder § Råd og tips §
Startsiden