Startsiden

ADVOKAT FINN KOHMANN
Østhornveien 10, 0874 OSLO

Startsiden
RÅD OG TIPS

STARTSIDEN

RÅD OG TIPS

NYTTIGE LINKER:


Oppdatert:
09.12.2019

NOEN RÅD OG TIPS - FØR DU KONTAKTER ADVOKAT
 • Advokat Finn Kohmann tar ansvar for å gjøre advokattjenestene tilgjengelig uavhengig av folks ressurser og økonomi.

  Det er et stort udekket rettshjelpbehov og jeg arbeider derfor aktivt for å tilrettelegge mine tjenester via dette nettstedet.
Oslo tingrett.
Kontakt advokat tidlig!
 • I en del tilfeller vil du ha rett til rettshjelpdekning etter ordningen om fri rettshjelp. Advokat Kohmann vil undersøke nærmere om dine dekningsmuligheter og sørge for at gjeldende rettshjelpordninger kommer til anvendelse dersom vilkårene er til stede.

 • Advokat Kohmann prioriterer bevisst å forebygge konflikter før de havner i retten. Dersom det er i kundens interesse, vil mulige forhandlingsløsninger bli vurdert.

  Det vil alltid være en fordel å bli kontaktet på et tidlig stadium, slik at sakens problemstillinger og mulige konsekvenser kan bli grundig utredet før tvisten krisemaksimeres.

  Valg av riktig handlingsalternativ kan ofte være vanskelig, men min innsikt og erfaring vil forhåpentligvis bidra til at saken kan bli løst på den beste og rimeligste måten.

Med lov skal landet bygges, og ikke med urett ødes!

 

 • Advokat Kohmann er opptatt av kostnadene ved å bruke advokat. Du vil alltid få oppgitt timesats og hvordan medgått tid registreres. Tidsforbruket og annen relevant salærinformasjon vil bli nærmere spesifisert i fakturaen, som for de flestes vedkommende avregnes annenhver måned.

 • Hva et oppdrag totalt vil koste er ofte vanskelig å angi på forhånd. Det bør derfor avtales en kostnadsramme for oppdraget og rutiner for løpende informasjon.
Utskriftsvennlig versjon:
Utskriftsvennlig versjon
RÅD OG TIPS


Advokat
Finn Kohmann


Telefon:
22 23 65 45
Mobil:
414 33 527

Timepris:
Kr 1350 - 2300,-
eks. moms

ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

KART

 


Startsiden
ADVOKATEN PÅ NORDBERG, OSLO

§ Startsiden § Råd og tips §
Startsiden