Startsiden

ADVOKAT FINN KOHMANN
Østhornveien 10, 0874 OSLO

Startsiden
VELKOMMEN!

STARTSIDEN

RÅD OG TIPS

NYTTIGE LINKER:

Oppdatert:
09.12.2019

Skriv ut


Advokat Finn Kohmann på sitt kontor i Østhornveien 10.

SENTRALE OPPLYSNINGER
Egen advokatpraksis fra 1975 med kompetanse innenfor eiendomsrett, boligrett, skatterett, trygde- og sosialrett, arv/testamenter og generasjonsskifte, fremtidsfullmakter, erstatnings-rett og familie-/samboforhold.

Yter juridisk rådgivning i hovedsak til privatpersoner i rettsforhold og sivile tvister. Lang erfaring med skiftesaker og bobehandling.

TIMEPRIS: Kr 1350 - 2300,- eks. moms.

KONTOR: Østhornveien 10, Nordberg, 0874 Oslo

Telefon: 22 23 65 45, Mobil: 414 33 527

E-post: post@finn-senioradvokat.no

Ta kontakt for uforpliktende samtale.

Skriv ut

..............................................................................................

RETTSKILDER
På Internett finnes det et uttall rettskilder. At lover og forskrifter også finnes i elektronisk form, gjør det enklere og raskere for oss advokater å finne fram til relevant informasjon - noe som gjør det rimeligere for klientene.

Fullstendig oversikt over dommer, forskrifter, lover, stortingsvedtak, traktater etc. finner du ved å gå inn på hjemmesiden til Lovdata:

VELKOMMEN!


Advokat
Finn Kohmann


Telefon:
22 23 65 45
Mobil:
414 33 527

Timepris:
Kr 1350 - 2300,-
eks. moms

ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

KART

 

Startsiden
ADVOKATEN PÅ NORDBERG, OSLO

§ Startsiden § Råd og tips §
Startsiden