Startsiden

ADVOKAT FINN KOHMANN
Østhornveien 10, 0874 OSLO

Startsiden
VELKOMMEN!

STARTSIDEN

RETTSKILDER

RÅD OG TIPS

NYTTIGE LINKER:

Oppdatert:
12.04.2016


Advokat Finn Kohmann

SENTRALE OPPLYSNINGER
Egen advokatpraksis fra 1975 med kompetanse innenfor eiendomsrett, boligrett, skatterett, trygde- og sosialrett, arv/testamenter og generasjonsskifte, erstat- ningsrett og familie-/samboforhold.

Yter juridisk rådgivning i hovedsak til privatpersoner i rettsforhold og sivile tvister. Lang erfaring med skiftesaker og bobehandling.

TIMEPRIS: Kr 1200 - 2100,- eks. moms.

KONTOR: Østhornveien 10, Nordberg, 0874 Oslo

Telefon: 22 23 65 45, Mobil: 414 33 527

E-post: post@finn-senioradvokat.no

Ta kontakt for uforpliktende samtale.

Skriv ut

VELKOMMEN!


Advokat
Finn Kohmann


Telefon:
22 23 65 45
Mobil:
414 33 527

Timepris:
Kr 1200 - 2100,-
eks. moms


ADRESSE:

Østhornvn. 10
2. etasje,
0874 OSLO

KART

 

Startsiden
ADVOKATEN PÅ NORDBERG, OSLO

§ Startsiden § Rettskilder § Råd og tips §
Startsiden